100. rocznica urodzin Wiesława Chrzanowskiego – kuratora Ossolineum w latach 2005-2010

Dziś obchodzimy setną rocznicę urodzin Wiesława Chrzanowskiego, świadka i uczestnika walki o polską niepodległość, a potem także jednego z architektów zmian ustrojowych po 1989 roku, członka Rady Kuratorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w latach 2005-2010. Chrzanowski był adwokatem, profesorem nauk prawnych i politykiem; w czasie II wojny światowej żołnierzem Armii Krajowej, powstańcem warszawskim. Po wojnie został skazany przez władze komunistyczne za działalność opozycyjną na karę 8 lat więzienia. W 1989 roku współzałożyciel Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego. Marszałek Sejmu I kadencji, w 1991 roku minister sprawiedliwości. Odznaczony Orderem Orła Białego i Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Honorowy Obywatel Warszawy.

20 grudnia 2023 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej przez aklamację podjął uchwałę w sprawie uczczenia setnej rocznicy urodzin Wiesława Chrzanowskiego. Czytamy w niej między innymi:

„Wierzył w to, że praca na rzecz Polski jest możliwa w każdych okolicznościach społecznych i historycznych. Można często spierać się o jej przyszłość, ale zawsze należy traktować spór polityczny jako merytoryczną dyskusję o sprawach publicznych z poszanowaniem dla godności osób w niej uczestniczących. Był zawsze otwarty na szczerą rozmowę i starał się budować porozumienie, szukając wspólnego stanowiska, dzięki czemu Sejm I kadencji, którego był Marszałkiem, mimo skróconego okresu urzędowania, miał tak wiele osiągnięć w budowaniu fundamentów prawnych Rzeczypospolitej”.

F946