97. Spotkanie Ossolińskie: Aktualność twórczości Wasyla Stefanyka

Aktualność twórczości Wasyla Stefanyka

„Utwory wybrane” Wasyla Stefanyka, Lwów-Wrocław, 2022

97. Spotkanie Ossolińskie odbyło się 31 maja 2022 roku po raz pierwszy gościnnie we Wrocławiu. Wojna w Ukrainie zatrzymała organizację cyklu wykładów, które Ossolineum organizuje we Lwowie wspólnie z Biblioteką im. Stefanyka już od 2006 roku. Nie zatrzymało to jednak współpracy obu instytucji.

Z okazji 150. rocznicy urodzin Wasyla Stefanyka – ważnego twórcy okresu modernizmu – Lwowska Narodowa Biblioteka Ukrainy im. W. Stefanyka wspólnie z Zakładem Narodowym im. Ossolińskich przygotowała dwujęzyczne wydanie jego utworów: Wasyl Stefanyk. Utwory wybrane. Gośćmi 97. Spotkania Ossolińskiego byli: prof. Mychajło Hnatiukiem – redaktor tomu i autor przedmowy, prof. Katarzyna Kotyńska – autorka przekładu na język polski oraz prof. Agnieszka Matusiak – autorka posłowia.

Spotkanie odbyło się pod patronatem Elizy Dzwonkiewicz – Konsula RP we Lwowie i Jurija Tokara – Konsula Ukrainy we Wrocławiu.

Goście

Mychajło Hnatiuk – ukrainista, historyk i teoretyk literatury, krytyk literacki, przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Frankoznawców. Od 1972 –  pracownik naukowy Katedry Literatury Ukraińskiej Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki. W latach 1986-95 – dziekan Wydziału Filologicznego. Od 2003 – profesor w Katedrze Teorii Literatury i Literatury Porównawczej. Za zasługi dla rozwoju frankoznastwa został odznaczony Orderem Zasługi III stopnia (2006). Zasłużony Działacz Nauki i Techniki Ukrainy (2018).

Katarzyna Kotyńska – ukrainistka, literaturoznawczyni, tłumaczka literatury ukraińskiej i białoruskiej. Profesor Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, naukowo związana również z Katedrą Ukrainistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Laureatka Nagrody dla Tłumacza przy Nagrodzie Literackiej Europy Środkowej „Angelus”, finalistka pierwszej edycji ukraińskiej nagrody dla tłumaczy literatury ukraińskiej „Drahoman Prize” (2021). Autorka książki „Lwów. O odczytywaniu miasta na nowo”, której ukraińskie wydanie otrzymało tytuł najlepszej książki w kategorii „Miasto” na lwowskim Forum Wydawców 2017.

Agnieszka Matusiak – slawistka, badaczka literatury ukraińskiej XX i XXI wieku specjalizująca się w badaniach nad tożsamością, pamięcią i traumą. Profesor Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2008-2018 kierowała Zakładem Ukrainistyki Instytutu. Od 2015 r. – kierownik Centrum Transkulturowych Studiów Posttotalitarnych na Wydziale Filologicznym UWr. Stypendystka Harvard University Ukrainian Research Institute (2013).

Nagranie