Anioł Ślązak patronem roku 2024

2024 – Rok Anioła Ślązaka

14 września 2023 roku podczas LXXIII sesji Rada Miejska Wrocławia jednogłośnie ustanowiła rok 2024 Rokiem Anioła Ślązaka. Z inicjatywą uczczenia 400. rocznicy urodzin wybitnego wrocławskiego poety wystąpił dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, dr Łukasz Kamiński.

Podczas sesji Ossolineum reprezentował wicedyrektor, dr Marek Mutor.

Anioł Ślązak (Johannes Scheffler) to poeta epoki baroku, mistyk, lekarz, kapłan, który przez większość życia związany był z Wrocławiem. Tu się urodził i zmarł. We Wrocławiu uczęszczał do szkoły, pracował jako lekarz, a także w tym mieście tworzył i służył jako kapłan. Ten wybitny wrocławianin jest postacią, której twórczość do dziś fascynuje badaczy i miłośników poezji. Z dzisiejszej perspektywy jest również postacią łączącą różne, środowiska i sąsiednie narody. Sam przeszedł z protestantyzmu na katolicyzm, a jego twórczość była czytana przez przedstawicieli obu wyzwań. Tworzył w języku niemieckim, z racji pochodzenia uważał się jednak za polskiego szlachcica.

Zakład Narodowy im. Ossolińskich jest związany z osobą Anioła Ślązaka w sposób szczególny. Angelus Silesius przez wiele lat był lekarzem, a później również kapłanem we wrocławskim klasztorze Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą,  w którego gmachu mieści się obecna siedziba Ossolineum.

Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli naszą inicjatywę.

Bardzo dziękujemy Przewodniczącemu Rady Miejskiej Wrocławia, Sergiuszowi Kmiecikowi za wystąpienie z projektem rezolucji w tej sprawie, Wysokiej Radzie za jednomyślne głosowanie oraz Prezydentowi Wrocławia, Jackowi Sutrykowi za poparcie naszych starań.