Dyrektor Łukasz Kamiński z pierwszą wizytą we Lwowie

13–16 września 2022

W dniach 13-16 września 2022 roku ze swoją pierwszą wizytą jako dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich przyjechał do Lwowa dr Łukasz Kamiński. Towarzyszyła mu pełnomocnik Ossolineum ds. Współpracy z Zagranicą, dr Wiktoria Malicka.

Pierwsze kroki ossolińska delegacja skierowała do partnerskiej instytucji – Ukraińskiej Narodowej Biblioteki Naukowej im. W. Stefanyka we Lwowie. Dyrektor generalny Biblioteki, dr Wasyl Fersztej, zapoznał dyrektora Kamińskiego z warunkami przechowywania i ochrony zbiorów w czasie wojny, prezentując zabezpieczenia przeciwpożarowe w magazynie rękopisów, a także skrzynie ewakuacyjne, szafy pancerne i system regałów przesuwnych zakupionych z grantu Fundacji ALIPH. Dyrektor Kamiński został również oprowadzony po dawnym gmachu Ossolineum.

Dyrektor Łukasz Kamiński miał też okazję odwiedzić Wydział Książki Europejskiej przy ul. Łyczakowskiej, w którym obecnie porządkowany jest księgozbiór, który na skutek sowieckiej koncentracji zbiorów był w latach 1940-2001 roku zgromadzony w dawnym kościele jezuitów. Zaprezentowane w czasie wizyty książki pochodzą z księgozbiorów publicznych i prywatnych przedstawicieli wszystkich grup narodowych i religijnych Lwowa i odzwierciedlają tragiczny los księgozbiorów celowo rozproszonych na skutek działań reżimów totalitarnych.

Wizyta w Bibliotece im. Stefanyka była kontynuowana w d. Pałacu Baworowskich – dzisiaj Instytucie Badań Bibliotecznych Zasobów Sztuki, gdzie odbyło się 98. Spotkanie Ossolińskie. Szczególny czas wojny w Ukrainie został odzwierciedlony w temacie wystąpienia dyrektora Łukasza Kamińskiego: Historia jako narzędzie agresji. Rosyjska wojna informacyjna z perspektywy europejskiej. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem; zgromadziło prawie 60 osób na miejscu i ponad 300 na kanałach FB obu instytucji. Wydarzenie było dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszy celowego.

Drugi dzień we Lwowie rozpoczął się wizytą na Cmentarzu Łyczakowskim, gdzie dyrektor Łukasz Kamiński odwiedził groby przedwojennych dyrektorów Ossolineum, a następnie, wspólnie z p. Konsul Generalną RP we Lwowie Elizą Dzwonkiewicz, zapalił znicze na grobach żołnierzy poległych na trwającej wojnie rosyjsko-ukraińskiej.

Następnie dyrektor Łukasz Kamiński spotkał się z dyrektorami lwowskich muzeów, do których po II wojnie światowej trafiły ossolińskie kolekcje: dyrektorem Lwowskiego Muzeum Historii Religii Orestem Malycem, dyrektorem Lwowskiego Muzeum Historycznego prof. Romanem Czmełykiem, dyrektorem Instytutu Narodoznawstwa Ukraińskiej Akademii Nauk prof. Stepanem Pawlukiem oraz dyrektorem Lwowskiej Galerii Sztuki, Tarasem Woźniakiem. Rozmowy dotyczyły wspólnych planów wystawienniczych i projektów na przyszłość.

Po południu dyrektor Łukasz Kamiński odbył spotkanie z rektorem Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki, prof. Wołodymyrem Melnykiem, po czym w Sali Lustrzanej Uniwersytetu wygłosił wykład, pod tytułem Polskie doświadczenie Solidarności. Celem wykładu było z jednej strony przedstawienie fenomenu, jakim była polska Solidarność – związek zawodowy i jednocześnie wielki ruch społeczny, a z drugiej strony równoległego zjawiska – wsparcia dla Solidarności i Polaków, co w sposób szczególny, choć w innej skali, przypomina dzisiejszą solidarność i pomoc państw świata zachodniego dla Ukrainy w trudnym czasie wojny. Wykład odbył się w ramach wspólnego projektu Ossolineum i Konsulatu Generalnego we Lwowie Razem w zjednoczonej Europie.