Dyrektor Ossolineum w Radzie Muzeum Historii Polski

28 maja 2024 roku odbyło się inauguracyjne posiedzenie nowej kadencji Rady Muzeum przy Muzeum Historii Polski. Wśród powołanych przez ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego członków Rady znalazł się dyrektor Ossolineum, dr Łukasz Kamiński.

W skład Rady Muzeum weszli poza tym: dr hab. Jolanta Maria Choińska-Mika, dr hab. Dorota Folga-Januszewska, prof. dr hab. Andrzej Friszke, prof. Robert Frost, dr hab. Aleksander Hall, prof. dr hab. Krzysztof Jan Mikulski, dr Michał Niezabitowski, prof. Alvydas Nikžentaitis, dr Paweł Pietrzyk, prof. dr hab. Dariusz Stola, prof. dr hab. Tomasz Szarota, Małgorzata Zakrzewska oraz dr hab. Marcin Zaremba.