2017200-lecie Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

2017 – 200-lecie Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Obchody 200-lecia Ossolineum, nad którymi honorowy patronat objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, rozpoczęły się 5 czerwca  2017 roku otwarciem wystawy czasowej „200 lat Ossolineum 1817-2017” oraz galą jubileuszową w Operze Wrocławskiej.

Rangę uroczystości podniósł udział licznych gości reprezentujących władze państwowe, samorządowe, a także najważniejsze instytucje kultury i nauki. Wydarzeniom jubileuszowym towarzyszył prowadzony przez Zakład bogaty program edukacyjny i promocyjny. 200. rocznica stała się znakomitą okazją do poszerzania i utrwalania wiedzy o Ossolineum.

Do obiegu trafiła karta pocztowa przygotowana przez Pocztę Polską z okazji jubileuszu, natomiast Narodowy Bank Polski wydał dwie monety kolekcjonerskie – złotą o nominale 100 zł i srebrną dziesięciozłotówkę.

POWRÓT DO OSI CZASU