1995Odradza się fundacja Zakład Narodowy im. Ossolińskich

1995 – Odradza się fundacja Zakład Narodowy im. Ossolińskich

5 stycznia 1995 r. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił ustawę, która przywróciła do życia Zakład Narodowy imienia Ossolińskich. Dyrektorem został Adolf Juzwenko. Wydawnictwo Ossolineum pozostało jednak w strukturach Polskiej Akademii Nauk.

 

POWRÓT DO OSI CZASU