2007Odrodzenie Muzeum Książąt Lubomirskich

2007 – Odrodzenie Muzeum Książąt Lubomirskich

W 2002 roku Dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich podpisał z wnukami księcia Andrzeja Lubomirskiego Uroczyste postanowienie, które rozpoczęło proces odtwarzania Muzeum Książąt Lubomirskich w strukturach Ossolineum. Stało się to ostatecznie w 2007 roku, gdy Sejm Rzeczpospolitej uchwalił zmiany ustawy o fundacji Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

POWRÓT DO OSI CZASU