1946Ossolineum przenosi się do Wrocławia

1946 – Ossolineum przenosi się do Wrocławia

Po zajęciu Lwowa przez wojska sowieckie w 1944 roku zbiory Ossolineum znów włączone zostały do filii Biblioteki Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie. Po zakończeniu wojny Lwów znalazł się na terenie Związku Sowieckiego. Decyzją nowych komunistycznych władz w Polsce i władz w Związku Sowieckim na nową siedzibę Ossolineum wybrano Wrocław. Miasto przeznaczyło na ten cel barokowy budynek dawnego klasztoru Zakonu Szpitalników z Czerwoną Gwiazdą. Władze sowieckie we Lwowie zdecydowały, by do Ossolineum we Wrocławiu przekazać część przedwojennych zbiorów ossolińskich. W transportach, z których ostatni przyjechał w roku 1947, przyjechało do nowej siedziby jedynie około 30% przedwojennych kolekcji. W Adelinie (Adelsdorf) w pobliżu Złotoryi (dzisiejszym Zagrodnie) odnaleziono porzucony transport zbiorów ewakuowanych przez Niemców ze Lwowa. Zbiory te trafiły najpierw do Biblioteki Narodowej w Warszawie, a następnie w większości w 1947 roku do Ossolineum we Wrocławiu. We Wrocławiu też w 1947 roku wznowiło pracę Wydawnictwo Ossolineum. W 1947 roku otwarto czytelnię.

POWRÓT DO OSI CZASU