1878Ossolineum zaczyna wydawać podręczniki

1878 – Ossolineum zaczyna wydawać podręczniki

W ramach Ossolineum rozpoczęło działalność Wydawnictwo Książek Szkolnych. Zakład zawarł dziesięcioletni kontrakt na druk i sprzedaż podręczników w szkołach ludowych w Królestwie Galicji i Lodomerii, który przedłużano systematycznie do roku 1918.

POWRÓT DO OSI CZASU