2016Otwarcie Muzeum Pana Tadeusza

2016 – Otwarcie Muzeum Pana Tadeusza

W 2015 roku w Kamienicy Pod Złotym Słońcem na wrocławskim Rynku powstało Muzeum Pana Tadeusza - czwarty oddział Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Muzeum udostępnia część zbiorów Biblioteki Ossolineum i Muzeum Książąt Lubomirskich i prowadzi głównie działalność edukacyjną i popularyzatorską.

POWRÓT DO OSI CZASU