1870Otwiera się Muzeum Lubomirskich

1870 – Muzeum Lubomirskich otwiera się dla publiczności

W październiku 1850 roku w Dreźnie zmarł książę Henryk Lubomirski. Osiemnaście lat później jego syn, Jerzy Lubomirski, ustanowił – a w lutym 1868 roku cesarz Franciszek Józef zatwierdził – Ordynację Przeworską (niepodzielną część majątku Lubomirskich, z której część dochodu miała iść na utrzymanie Ossolineum). Powstanie tej ordynacji było warunkiem uruchomienia Muzeum Lubomirskich, które dla publiczności otwarło się w roku 1870.

POWRÓT DO OSI CZASU