1990Początek starań o restytucję Ossolineum jako fundacji

1990 – Początek starań o restytucję Ossolineum jako fundacji

We wrześniu 1989 roku ze stanowiska dyrektora Biblioteki Ossolineum ustąpił Janusz Albin. W kwietniu 1990 roku zastąpił go Adolf Juzwenko, który rozpoczął starania o restytucję Zakładu Narodowego im. Ossolińskich jako fundacji i nawiązanie współpracy z lwowską Biblioteką im. Stefanyka.

POWRÓT DO OSI CZASU