1997Początek współpracy z Biblioteką im. Stefanyka we Lwowie

1997 – Początek współpracy z Biblioteką im. Stefanyka we Lwowie

W 1992 roku rozpoczęły się trudne rozmowy ze stroną ukraińską. Około 70% przedwojennych zbiorów ossolińskich pozostało po wojnie we Lwowie. Słyszalne były głosy żądania zwrotu Ossolineum jego przedwojennych zbiorów. W 1993 roku wicedyrektorzy Biblioteki Ossolineum i Lwowskiej Biblioteki im. Stefanyka podpisali, co prawda, list intencyjny o współpracy obu bibliotek, jednak na wyjście z impasu pozwoliło dopiero powołanie w 1997 roku Międzyrządowej komisji polsko-ukraińskiej ds. ochrony i zwrotu dóbr kultury utraconych i bezprawnie przemieszczonych podczas II wojny światowej. Podczas pierwszego posiedzenia (13-16 maja 1997 roku we Lwowie) powołano zespół ekspercki ds. Ossolineum. Dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, dr Adolf Juzwenko i dyrektor Lwowskiej Biblioteki Naukowej im. Wasyla Stefanyka Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, profesor Myroslav Romaniuk zostali współprzewodniczącymi zespołu.

 

POWRÓT DO OSI CZASU