2015Powrót Wydawnictwa Ossolineum w struktury Ossolineum

2015 – Powrót Wydawnictwa Ossolineum w struktury Ossolineum

W 2015 roku Wydawnictwo Ossolineum powróciło w struktury Zakładu Narodowego im. Ossolińskich i stało się jednym z jego głównych oddziałów – obok Biblioteki Ossolineum i Muzeum Książąt Lubomirskich.

POWRÓT DO OSI CZASU