1823Powstaje Muzeum Lubomirskich

1823 – Powstaje Muzeum Lubomirskich

W 1823 roku Józef Maksymilian hrabia Ossoliński zawarł umowę z księciem Henrykiem Lubomirskim. Przedmiotem umowy było utworzenie w ramach Ossolineum Muzeum Lubomirskich. Lubomirski miał przekazać do Ossolineum swoją kolekcję. Warunkiem otwarcia muzeum było założenie Ordynacji Przeworskiej, czyli ustanowienie niepodzielnej części majątku Lubomirskich, i zatwierdzenie jej przez władze. Część dochodu z ordynacji miała być przekazywana na utrzymanie Ossolineum.

POWRÓT DO OSI CZASU