1817Powstaje Ossolineum

1817 – Powstaje Ossolineum

W 1816 roku Józef Maksymilian hrabia Ossoliński przekazał do kancelarii cesarskiej Ustanowienie familijne, które w roku 1817 zatwierdził cesarz Franciszek I. Powstało w ten sposób Ossolineum, którego głównym zadaniem było uruchomienie Biblioteki Ossolińskich. Ossoliński zakupił więc w 1817 roku budynki kościoła i dawnego klasztoru Karmelitanek Trzewiczkowych. Prace remontowe nadzorował Józef Bem.

POWRÓT DO OSI CZASU