1999Rękopis „Pana Tadeusza” własnością Zakładu

1999 – Rękopis „Pana Tadeusza” własnością Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

5 listopada 1999 roku Jan Artur Tarnowski podpisał akt notarialny, na mocy którego rękopis Pana Tadeusza został sprzedany Gminie Wrocław, a ta następnie przekazała go na własność Zakładowi Narodowemu im. Ossolińskich.

1999 Rękopis Pana Tadeusza
POWRÓT DO OSI CZASU