1940Władze sowieckie włączają zbiory Ossolineum do filii Biblioteki Akademii Nauk w Kijowie

1940 – Władze sowieckie likwidują oddziały Ossolineum

Po zajęciu Lwowa przez wojska sowieckie, nowe władze zdecydowały o likwidacji Biblioteki Ossolineum, Wydawnictwa Ossolineum i Muzeum Książąt Lubomirskich. Zbiory Biblioteki Ossolineum i innych lwowskich bibliotek oraz znacjonalizowane zbiory prywatne stały się zbiorami filii Biblioteki Akademii Nauk w Kijowie. Zbiory Muzeum Książąt Lubomirskich zostały rozdysponowane między inne lwowskie muzea: Galerię Obrazów, Muzeum Historyczne (przedtem im. Jana III) i Muzeum Rzemiosła Artystycznego.

POWRÓT DO OSI CZASU