1933Wydawnictwo Ossolineum przejmuje serię „Biblioteka Narodowa”

1933 – Wydawnictwo Ossolineum przejmuje serię „Biblioteka Narodowa”

W 1933 roku Wydawnictwo Ossolineum przejęło wydawanie serii Biblioteka Narodowa, która ukazywała się od 1919 roku nakładem Krakowskiej Spółki Wydawniczej. Zamiarem serii była publikacja w języku polskim wzorowych, naukowo opracowanych wydań najcenniejszych utworów literackich polskich i obcych. Każdy tomik stanowić miał odrębną całość, w ramach której tekst literacki poprzedza obszerniejsze wprowadzenie. Wszystkie teksty miały być opatrywane odpowiednimi komentarzami, które pozwolą wszystkim zrozumieć dany utwór. Seria Biblioteka Narodowa ukazuje się do dziś, jest więc najstarszą w Polsce serią wydawniczą.

POWRÓT DO OSI CZASU