Kazimierz Braun laureatem londyńskiej Nagrody Literackiej za całokształt twórczości!

O Kazimierzu Braunie

Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie przyznał po raz 72 Nagrody Literackie. W 2023 roku nagrodę  za całokształt twórczości otrzymał reżyser i teatrolog, pisarz i wykładowca akademicki – profesor Kazimierz Braun.

Doktoryzował się w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku 1971, habilitował w zakresie teatrologii w Uniwersytecie Wrocławskim w roku 1975, a w dziedzinie reżyserii w Akademii Teatralnej w Warszawie w roku 1988. W latach 1975-1984 był dyrektorem Teatru Współczesnego we Wrocławiu, skąd został zwolniony przez komunistyczne władze za działalność opozycyjną. Wyemigrował do USA, gdzie mieszkał i pracował między innymi na Uniwersytecie Nowojorskim, Uniwersytecie Kalifornijskim i – najdłużej – Uniwersytecie w Buffalo. W roku 1992 Prezydent RP nadał mu tytuł profesora. Wydał 77 książek, wyreżyserował ponad 150 przedstawień teatralnych i telewizyjnych – przede wszystkim Norwida, Różewicza, Wyspiańskiego, Brechta i Szekspira. Otrzymał wiele nagród i odznaczeń, wśród nich Nagrodę Fundacji Guggenheima (1990), Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP (1997), Nagrodę Fundacji Turzańskich (2003), Krzyż Oficerski Orderu Zasługi RP (2004), Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2007), Krzyż Komandorski Orderu Zasługi RP (2011) i Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (2016).

Książki Kazimierza Brauna wydane przez Ossolineum

Ossolineum wydało jego następujące książki autorskie:

 • Druga reforma teatru? Szkice (1979) i
 • Wielka reforma teatru w Europie. Ludzie – idee – zdarzenia (1984).

W serii Biblioteka Narodowa natomiast w opracowaniu Kazimierza Brauna ukazały się

 • Cztery dramaty Cypriana Kamila Norwida (2019).

Sztuki Tadeusza Różewicza
w reżyserii Kazimierza Brauna

Wśród licznych zasług Kazimierza Brauna na podkreślenie zasługuje propagowanie na świecie twórczości wrocławskiego dramatopisarza, Tadeusza Różewicza, którego archiwum znajduje się w zbiorach Ossolineum. Kazimierz Braun wyreżyserował następujące sztuki Różewicza:

 • Akt przerywany (Lublin 1970),
 • Stara kobieta wysiaduje (TV Wrocław 1976, Dublin 1983),
 • Białe małżeństwo (Wrocław 1975),
 • Przyrost naturalny (Wrocław 1979, Chicago 1989),
 • Pułapka (Wrocław 1984),
 • Odejście głodomora (Princeton 1986, Buffalo 1987),
 • Kartoteka (Kansas, 1992),
 • Kartoteka rozrzucona (Buffalo 2006).

Galeria – sztuki Różewicza w reżyserii Brauna