Modernizacja Ukraińskiej Narodowej Biblioteki Naukowej im. Wasyla Stefanyka we Lwowie

Z wielką satysfakcją informujemy, że zakończył się remont pomieszczeń przeznaczonych na pracownię digitalizacyjną i serwerownię w Ukraińskiej Narodowej Bibliotece Naukowej im. Wasyla Stefanyka we Lwowie. Wyremontowane pomieszczenia będą miejscem realizacji polsko-ukraińskiego projektu Wspólne dziedzictwo w zagrożeniu. Zabezpieczenie i systematyzacja cyfrowych kopii historycznych kolekcji Ossolineum.
To efekt wieloletniej współpracy strategicznej Zakładu Narodowego im. Ossolińskich i Ukraińskiej Narodowej Biblioteki Naukowej im. Wasyla Stefanyka we Lwowie, która opiekuje się przedwojennymi bibliotecznymi zbiorami ossolińskimi i częścią dawnej kolekcji sztuki Muzeum Książąt Lubomirskich. Dzięki współpracy obu instytucji od 2003 roku trwa opracowanie tych zbiorów, a w 2004 roku rozpoczął się proces ich digitalizacji w ramach którego zrobiono około 4 657 000 skanów.

Remont dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

MKiDN