Nagroda Ossolineum
za Przekład Poetycki

Nagroda Ossolineum za Przekład Poetycki 2024

Zapraszamy wydawców poezji do zgłaszania opublikowanych między 1 stycznia 2023 a 1 maja 2024 roku przekładów tomów poetyckich na język polski.

Pierwsza edycja Nagrody związana jest z obchodami Roku Anioła Ślązaka w Ossolineum i ma na celu propagowanie literackich przekładów poezji obcej na język polski. Nagrodę w wysokości 10 tysięcy złotych otrzyma tłumacz, Wydawca uhonorowany zaś  zostanie okolicznościową statuetką. O przyznaniu wyróżnienia zdecyduje kapituła powołana przez Dyrektora Zakładu Narodowego im Ossolińskich.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 30 lipca 2024 roku. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej Ossolineum. Do zgłoszenia należy dołączyć 2 papierowe egzemplarze publikacji i jej wersję elektroniczną lub 8 egzemplarzy papierowych publikacji. Jeden z egzemplarzy papierowych trafi do zasobów Narodowej Biblioteki Ossolineum.

Zgłoszenie oraz elektroniczna wersja publikacji powinny zostać przesłane pod adres: nagroda@ossolineum.pl. W tym samym terminie należy dostarczyć papierowe egzemplarze zgłaszanej publikacji pod adres: ul. Szewska 37, 50-139 Wrocław, z dopiskiem „Nagroda za przekład” (decyduje data nadania przesyłki).

Nagroda wręczona zostanie przez Dyrektora Zakładu Narodowego im. Ossolińskich podczas zorganizowanej przez Wrocławski Dom Literatury gali Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus oraz Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius 14 października 2024 roku.

 

Regulamin Nagrody Ossolineum za Przekład Poetycki 2024 (plik pdf)
Formularz zgłoszeniowy do Nagrody Ossolineum za Przekład Poetycki 2024 (plik docx)