Nowy Rok, nowe oblicze… Także Biblioteki Ossolineum!

Strefa Czytelnika

Już od przyszłego poniedziałku zapraszamy Państwa do nowo utworzonej Strefy Czytelników, przestrzeni naprzeciw naszej Czytelni Głównej, która – zgodnie z nowoczesnymi trendami rozwoju bibliotek – ma być miejscem spotkań, rozmowy i relaksu po wytężonej pracy naukowej nad pracą magisterską lub habilitacyjną w ossolińskiej czytelni.

Czytelnicy będą mieli tam także możliwość wspólnego uczenia się, przygotowania się do zajęć, dyskusję, wymianę doświadczeń. W Strefie Czytelnika będą ponadto odbywać się wydarzenia z zakresu kultury, ale o tym będziemy Państwa informować w odrębnych postach.

Zapraszamy!

MKiDN logo czarno białe

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Nazwa zadania: Zakup wyposażenia na potrzeby stworzenia optymalnych warunków w Ossolineum dla prowadzenia działalności kulturalnej

Program: Infrastruktura kultury