G-R2FQG1853F

Nowi wicedyrektorzy Ossolineum

Nowi wicedyrektorzy Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

9 grudnia 2022 roku odbyło się posiedzenie Rady Kuratorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Podczas obrad kuratorzy wyrazili zgodę na powołanie nowych wicedyrektorów. Wicedyrektorem ds. rozwoju Zakładu będzie dr Marek Mutor, dotychczasowy szef Centrum Historii Zajezdnia.

Ponadto na stanowiska wicedyrektorów ds. muzeów znajdujących się w strukturze Ossolineum powołane zostały osoby dotychczas pełniące te obowiązki. Joanna Błoch obejmie funkcję Wicedyrektora ds. Muzeum Książąt Lubomirskich, którego siedziba ma powstać przy ulicy Szewskiej. Natomiast Muzeum Pana Tadeusza pokieruje Magdalena Musiał.

Dziękując Radzie Kuratorów za wyrażenie zgody dyrektor Ossolineum, dr Łukasz Kamiński stwierdził: „Przed nami wiele wyzwań, związanych przede wszystkim z budową nowego muzeum oraz rozwojem naszej instytucji. Jestem przekonany, że te nominacje przyczynią się do wzmocnienia pozycji Ossolineum jako ważnej instytucji na mapie Polski i Europy”.