Ossolineum ma nowego dyrektora – komunikat Rady Kuratorów ZNiO

Komunikat Rady Kuratorów ZNiO

Rada Kuratorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich informuje, iż w związku z wyrażeniem zgody przez Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotra Glińskiego na powołanie Pana dra Łukasza Kamińskiego na stanowisko Dyrektora Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu (pismo nr DMP-WKiA.0101.2.2022.PW, z dnia 29. Lipca 2022 roku), weszła w życie uchwała Rady Kuratorów nr 6 z dnia 29.4.2022 roku w sprawie powołania Pana dra Łukasza Kamińskiego na funkcję Dyrektora Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.

Z dniem 01 sierpnia 2022 roku Pan dr Łukasz Kamiński objął funkcję dyrektora Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.

Prof. dr hab. Jerzy Duszyński
Przewodniczący Rady Kuratorów