Ossolineum i Uniwersytet Wrocławski wznawiają współpracę wydawniczą

"Leopoldina Wratislaviensia"
i nie tylko

14 listopada 2023 roku w Gmachu Głównym Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego przedstawiciele Zakładu Narodowego im. Ossolińskich i Uniwersytetu Wrocławskiego podpisali list intencyjny o realizacji wspólnych projektów wydawniczych. Obie instytucje wznawiają więc współpracę wydawniczą w zakresie wspólnych przedsięwzięć wydawniczych zarówno naukowych, jak i popularnonaukowych, które będą dotyczyć Europy Środkowej i które będą przyczyniały się do wzajemnego zrozumienia między państwami tego regionu.

Ossolineum i UWr już ze sobą współpracują, a najmłodszym dzieckiem tej współpracy jest czasopismo „Leopoldina Wratislaviensia”. Jego pierwszy numer ukazał się w tym roku z inicjatywy konsula honorowego Austrii, doktora Edwarda Wąsiewicza, i profesora Edwarda Białka, germanisty z Uniwersytetu Wrocławskiego.

W uroczystym podpisaniu listu intencyjnego wzięli udział:

  • konsul honorowy Austrii, dr Edward Wąsiewicz,
  • prorektor UWr ds. badań naukowych, prof. Artur Błażejewski,
  • dyrektor Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, mgr Marcin Skrabka,
  • kierownik Działu ds. Nauki UWr, dr Adrianna Michalewska,
  • redaktor naczelna Wydawnictwa Ossolineum, mgr Renata Łukaszewska,
  • dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, dr Łukasz Kamiński.