Ossolineum w Komitecie Pomocy Muzeom Ukrainy

Powstał Komitet Pomocy Muzeom Ukrainy (Комітет допомоги музеям України), w którego pracach uczestniczy także Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Agresja Rosji na Ukrainę powoduje niezliczone zbrodnie, cierpienie i ofiary. W takich okolicznościach najważniejsi są ludzie – ludność cywilna narażona na barbarzyńskie bombardowania, żołnierze walczący z agresorem. Ukraińcy dziś giną, broniąc swojej ojczyzny. Każda wojna to jednak także niepowetowane straty w dziedzictwie narodowym i kulturze.

Dziś muzea Ukrainy stają w obliczu ekstremalnych wyzwań – jak ochronić i uratować zbiory, jak zachować spuściznę wielu pokoleń, nad którą sprawują opiekę. Polska rozumie to aż nadto dobrze. Grabież i zniszczenia dóbr kultury w naszym kraju przybrały wyjątkowe rozmiary w czasie II wojny światowej; kulminacją było całkowite obrabowanie i unicestwienie Warszawy w trakcie Powstania Warszawskiego i bezpośrednio po jego upadku. Podobnych strat nie powinien już nigdy więcej ponieść żaden naród i żadne państwo. Dziś grozi to niestety Ukrainie. Dlatego, by zapobiec katastrofie i wesprzeć koleżanki i kolegów z Ukrainy, powołujemy Komitet Pomocy Muzeom Ukrainy.

Podstawowe cele Komitetu Pomocy Muzeom Ukrainy

  • Wsparcie wszystkich muzeów i instytucji kultury na Ukrainie w zabezpieczaniu zbiorów, najcenniejszych pamiątek oraz zabytków kultury ukraińskiej
  • wsparcie w dokumentacji, digitalizacji i inwentaryzacji zbiorów
  • przekazywanie materiałów potrzebnych do zabezpieczania i ukrywania zbiorów
  • dzielenie się doświadczeniami
  • zbieranie dokumentacji świadczącej o grabieży i niszczeniu ukraińskich dóbr kultury

Walka o zachowanie dziedzictwa kulturowego i narodowego Ukrainy jest naszą wspólną walką!

Kontakt

Sekretariat Komitetu znajduje się w Muzeum Powstania Warszawskiego, przy ul. Grzybowskiej 79 w Warszawie.

Osobą wyznaczoną do kontaktu i koordynującą działania Komitetu jest p. Anna Drozd;
tel.: 22 376 68 36 – numer obsługiwany w języku ukraińskim,
22 376 68 43 – numer obsługiwany w języku polskim i angielskim,
tel. kom.: 451 056 094,
e-mail: info@muzealnicydlaukrainy.pl

https://www.facebook.com/MuzealnicyDlaUkrainy
https://twitter.com/MuzeaUkrainie

Poprzez media społecznościowe mogą się z nami kontaktować muzea i instytucje ukraińskie, chcące zgłosić potrzebę pomocy oraz muzea i instytucje polskie, chcące włączyć się w prace Komitetu. Komunikaty zamieszczane w wyżej wymienionych kanałach będą miały zawsze dwie wersje językowe: polską i ukraińską.

Skład komitetu

Robert Andrzejczyk – Dyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
Grzegorz Berendt – Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
Piotr Cywiński – Dyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau
Hubert Czachowski – Dyrektor Muzeum Etnograficznego w Toruniu
Wojciech Fałkowski – Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie
Dorota Folga-Januszewska – Z-ca Dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Jacek Friedrich – Dyrektor Muzeum Narodowego w Gdańsku
Dariusz Gawin – Z-ca Dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego
Piotr Górajec – Z-ca Dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Karolina Grabowicz-Matyjas – Dyrektor Muzeum Emigracji w Gdyni
Adolf Juzwenko – Dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu
Alicja Knast – Dyrektor Galerii Narodowej w Pradze
Robert Kostro – Dyrektor Muzeum Historii Polski
Paweł Kowal – Ekspert Muzeum Powstania Warszawskiego
Marek Lasota – Dyrektor Muzeum AK w Krakowie
Marek Mutor – Dyrektor Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu
Joanna Mytkowska – Dyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
Grzegorz Nowik – Z-ca Dyrektora Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
Jan Ołdakowski – Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego
Marianna Otmianowska – Z-ca Dyrektora Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
Robert Sadowski – Dyrektor Muzeum Wojska w Białymstoku
Albert Stankowski – Dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego
Paweł Ukielski – Z-ca Dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego
Zbigniew Wawer – Dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
Hanna Wróblewska – Wiceprzewodnicząca ICOM Polska
Robert Zydel – Dyrektor Muzeum Etnograficznego w Warszawie
Wojciech Śleszyński – Dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru
Piotr Dmitrowicz – Dyrektor Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego
Sławomir Majcher – Dyrektor Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie
Sławomir Paszkiet – Dyrektor Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
Marta Wojciechowska – Dyrektor Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie
Robert Kotowski – dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach
Tomasz Kranz – Dyrektor Państwowego Muzeum na Majdanku
Robert Dusza – Dyrektor Muzeum w Sosnowcu
Tomasz Mazgajski – Dyrektor Muzeum i Instytutu Zoologii PAN
Karin Moder – Dyrektor Muzeum Miasta Gdyni
Łukasz Kamiński – Prezes Instytutu Pawła Włodkowica
Jacek Siebel – Dyrektor Muzeum Historii Katowic

Комітет допомоги музеям України

Агресія Росії проти України спричиняє незліченну кількість злочинів, страждань і жертв. У таких умовах найважливішими є люди – мирне населення, яке зазнає варварських бомбардувань та солдати, які борються з агресором. Сьогодні українці гинуть, захищаючи рідну землю.

Але кожна війнa також означає непоправні втрати в національній спадщині та культурі. Сьогодні українські музеї стикаються з екстремальними викликами – як захистити та зберегти колекції, як зберегти спадщину багатьох поколінь, про які вони піклуються.

Польща це дуже добре розуміє. Розкрадання та знищення культурних цінностей у нашій країні набули виняткових розмірів під час Другої світової війни; кульмінацією стало повне пограбування та знищення Варшави під час Варшавського повстання та одразу після його придушення. Подібних втрат ніколи більше не повинна зазнати жодна нація та держава. На жаль, сьогодні це загрожує Україні.

Тому, щоб не допустити катастрофи та підтримати наших колег з України, ми створюємо Комітет Допомоги Музеям України. Його основними цілями є:
– підтримка всіх музеїв і закладів культури України в охороні колекцій, найцінніших експонатів і пам’яток української культури;
– допомога з документацією, оцифруванням та інвентаризацією колекцій;
– надання матеріалів, необхідних для захисту та переховування колекцій;
– обмін досвідом;
– збір документів, що підтверджують розкрадання та знищення українських культурних цінностей.

Боротьба за збереження культурної та національної спадщини України – це наша спільна боротьба!

Секретаріат Комітету розташований у Музеї Варшавського Повстання за адресою ul. Grzybowska 79 у Варшаві.

Контактна особа з координації діяльності Комітету – пані Anna Drozd;
телефон: 22 376 68 36 – номер обслуговується українською мовою,
22 376 68 43 – номер обслуговується польською та англійською мовами,
мобільний телефон: 451 056 094,
електронна пошта: info@muzealnicydlaukrainy.pl

Вчора ми почали зв’язуватися з музеями з України, щоб визначити їхні потреби; маємо можливість транспорту до України, шукаємо спонсорів та логістичних партнерів.

Просимо також надавати свої контакти до Музеїв України на вказану вище електронну адресу.

Комітет допомоги музеям України діятиме в соціальних мережах:
* у Facebook: https://www.facebook.com/MuzealnicyDlaUkrainy
* та у Twitter: https://twitter.com/MuzeaUkrainie

Українські музеї та установи, які бажають повідомити про необхідність допомоги, а також польські музеї та установи, які бажають долучитися до роботи Комітету, можуть зв’язатися з нами через соціальні мережі.

Повідомлення, розміщені на вищезгаданих каналах, завжди матимуть двомовні версії: польську та українську.

Ми заохочуємо установи та музеї, які входять до складу Комітету, ділитися інформацією з профілів Комітету на власних каналах у соціальних мережах.

Наразі до складу комісії увійшли:
Robert Andrzejczyk – директор музею Юзефа Пілсудського в Сулеювку
Grzegorz Berendt – директор Музею Другої світової війни в Гданську
Piotr Cywiński – директор музею Аушвіц-Біркенау
Hubert Czachowski – директор Етнографічного музею в Торуні
Wojciech Fałkowski – директор Королівського замку у Варшаві
Dorota Folga-Januszewska – заступник директора Музею палацу короля Яна III у Віланові
Jacek Friedrich – директор Національного музею в Гданську
Dariusz Gawin – заступник директора Музею Варшавського повстання
Piotr Górajec – заступник директора Музею палацу короля Яна III у Віланові
Karolina Grabowicz-Matyjas – директор Музею еміграції в Гдині
Adolf Juzwenko – директор Національний інститут імені Оссолінських у Вроцлаві
Alicja Knast – директор Національної галереї в Празі
Robert Kostro – директор Музею історії Польщі
Paweł Kowal – експерт Музею Варшавського повстання
Marek Lasota – директор Музею Армії Крайової в Кракові
Marek Mutor – директор Центру історії Заєздня у Вроцлаві
Joanna Mytkowska – директор Музею сучасного мистецтва у Варшаві
Grzegorz Nowik – заступник директора Музею Юзефа Пілсудського в Сулеювку
Jan Ołdakowski – директор Музею Варшавського повстання
Marianna Otmianowska – заступник директора музею «Королівські Лазеньки» у Варшаві
Robert Sadowski – директор Військового музею в Білостоці
Albert Stankowski – директор Музею Варшавського гетто
Paweł Ukielski – заступник директора Музею Варшавського повстання
Zbigniew Wawer – директор Королівського музею «Королівські Лазеньки» у Варшаві
Hanna Wróblewska – віце-президент ICOM у Польщі
Robert Zydel – директор Етнографічного музею у Варшаві
Wojciech Śleszyński – директор Музею пам’яті Сибіру
Piotr Dmitrowicz – директор Музею Яна Павла ІІ та примаса Вишинського
Sławomir Majcher – директор Музею спорту та туризму у Варшаві
Sławomir Paszkiet – директор Музею Марії Склодовської-Кюрі у Варшаві
Marta Wojciechowska – директор Музей ім Войцеха Кентшинського в Кентшині
Robert Kotowski – директор Національний музей у Кельце