Pomoc dla lwowskich instytucji kultury

Dzięki pomocy logistycznej Międzynarodowego Centrum Budownictwa w Warszawie, 28 kwietnia 2022 roku do Lwowa dotarły ognioodporne szafy pancerne, skrzynie aluminiowe i specjalistyczne materiały do ochrony obiektów bibliotecznych i muzealnych, które mają pomóc w zabezpieczaniu zbiorów Ukraińskiej Narodowej Biblioteki Naukowej im. Wasyla Stefanyka we Lwowie, Lwowskiego Muzeum Historii Religii i Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie.

Zakup materiałów i sprzętu

Zakład Narodowy im. Ossolińskich podpisał trójstronne umowy z powyższymi instytucjami i szwajcarską fundacją The International alliance for the protection of heritage in conflict areas (ALIPH), która sfinansowała zakup materiałów i sprzętu do zabezpieczania zbiorów. Ossolineum pełniło rolę koordynatora projektu, realizując zamówienie niezbędnych materiałów i sprzętu. W czasie realizacji zamówienia na ogniotrwałe szafy pancerne, firma Hartmann Tresore Polska przekazała Bibliotece im. Stefanyka darowiznę w postaci dodatkowych szaf pancernych.

Działania Ossolineum odbywają się w porozumieniu z Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie powołanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które koordynuje całość działań w zakresie przekazywania sprzętu do zabezpieczenia zbiorów i pomocy dla ukraińskich instytucji kultury.

Wszystkie materiały dotarły już na miejsce.