Rada Naukowa
serii wydawniczych
UWr i Ossolineum

Posiedzenie Rady
serii wydawniczych

W przeddzień wyborów europejskich możemy poinformować, że prace nad kształtem wspólnych środkowoeuropejskich serii wydawniczych Uniwersytetu Wrocławskiego i Ossolineum ruszyły pełna parą. Już jesienią poznamy pierwsze tytuły, jakie ukażą się w seriach „Klasyka myśli środkowoeuropejskiej” i „Zrozumieć Europę Środkową”.

29 maja 2024 roku powołania z rąk prof. Artura Błażejewskiego, prorektora Uniwersytetu Wrocławskiego ds. badań naukowych i dra Marka Mutora, I wicedyrektora Zakładu Narodowego im. Ossolińskich odebrali członkowie Rady Naukowej serii wydawniczych: Aleksander Kaczorowski (przewodniczący), dr hab. Urszula Glensk, prof. UWr, dr Andrzej Grajewski, dr hab. Robert Klementowski, prof. UWr oraz dr Paweł Ukielski.

Podczas pierwszego posiedzenia Rada dyskutowała o merytorycznych, gatunkowych, ale także terytorialnych i czasowych ramach projektu. Podkreślono niesłabnące znaczenie regionu Europy Środkowej i jej dorobku intelektualnego, a także potrzebę wzajemnego zrozumienia społeczeństw, które dziś go zamieszkują. Nawiązywano zarówno do uniwersalnych środkowoeuropejskich wartości, zdefiniowanych przez intelektualistów i twórców XIX i XX wieku, a jednocześnie do aktualnych zagadnień, związanych z migracjami, wojną i integracją europejską.

Projekt serii wydawniczych „Klasyka myśli środkowoeuropejskich” i „Zrozumieć Europę Środkową” jest wspólną inicjatywą Ossolineum i Uniwersytetu Wrocławskiego. Redaktorkami serii środkowoeuropejskich i koordynatorami projektu są dr Adrianna Michalewska i dr Katarzyna Uczkiewicz, za wydawniczą stronę projektu odpowiada dyrektor Wydawnictwa Uniwersyteckiego, UWr Marcin Skrabka.

unnamed (1)