Uroczystości pogrzebowe Księcia Ordynata Andrzeja Lubomirskiego

W sobotę 20 stycznia 2024 roku w Przeworsku odbędzie się pogrzeb państwowy księcia Andrzeja Lubomirskiego, byłego kuratora literackiego Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, który zmarł w Brazylii ponad 70 lat temu.

W uroczystościach pogrzebowych weźmie udział dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, dr Łukasz Kamiński.

Szczegóły związane z uroczystością na stronie Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo – Parkowy.

Relacja z uroczystości pogrzebowych Księcia Ordynata Andrzeja Lubomirskiego:

Andrzej Lubomirski herbu Szreniawa urodził się 22 lipca 1862 roku w Przeworsku jako syn Jerzego Henryka Lubomirskiego i Cecylii z Zamoyskich. Od roku 1891 pełnił funkcję konserwatora zabytków sztuki Galicji. W roku 1898 został posłem na Sejm Galicyjski, a dziewięć lat później – posłem do parlamentu wiedeńskiego. Książę Andrzej Lubomirski był ekspertem delegacji polskiej na konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 roku, zajmującym się zagadnieniami gospodarczymi.

Zarządzana przez niego Ordynacja Przeworska, była w okresie autonomii galicyjskiej i II Rzeczpospolitej, jednym z najlepszych majątków na ziemiach polskich. Jako polityk zabiegał o koncesje i wsparcie finansowe dla fabryk w Galicji, a także rozwój kolei. Znakomicie wykształcony i przygotowany do prowadzenia działalności gospodarczej, pozostaje do dziś jedną z najważniejszych postaci polskiego biznesu przełomu XIX i XX wieku.

Od roku 1882 do końca dwudziestolecia międzywojennego pełnił funkcję kuratora literackiego Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Piastując tę godność, wspierał działalność instytucji na polu wydawniczym, dbał również o pomnażanie zbiorów. W okresie II wojny światowej pełnił tę funkcję nadal nieoficjalnie, troszcząc się o sprawy Zakładu. W roku 1943 konspiracyjnie powołał na stanowisko dyrektora Ossolineum kustosza prof. Mieczysława Gębarowicza. Po zakończeniu działań wojennych wyemigrował do Brazylii.

plakat-1 (1)