Wiceminister nauki w Ossolineum

10 czerwca 2024 roku minister Andrzej Szeptycki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, odwiedził Ossolineum, zwiedził wystawę Historia nie/oczywista. 200 lat Muzeum Książąt Lubomirskich i Dział Starych Druków Biblioteki Ossolineum. Spotkanie było okazją do wymiany poglądów między ministrem a Dyrektorem Ossolineum w sprawie działalności naukowej Zakładu i perspektyw jej rozwoju.

Galeria