Wręczenie nagród Forum Współpracy i Dialogu Polska-Litwa

16 sierpnia 2022 roku na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród Forum Współpracy i Dialogu Polska-Litwa i bliźniaczej litewskiej instytucji – Forum Dialogu i Współpracy im. Jerzego Giedroycia (Jerzy Giedroyć Dialogo ir Bendradarbiavimo Forumas).

Laureaci

W związku z agresją rosyjską na Ukrainie, przedstawiciele obu Forów zdecydowali, że tegoroczne nagrody zostaną wręczone wspólnie i zostaną nimi uhonorowani obywatele Ukrainy. Kapituła wspólnej Nagrody wybrała czterech laureatów.

W kategorii „działalność publiczna”, za aktywność w budowaniu wizerunku Ukrainy i jej nowych relacji na arenie międzynarodowej w związku z agresją Rosji, szczególnie zaś za budowanie pozytywnych ukraińsko-polskich i ukraińsko-litewskich relacji, nagrodę otrzymał minister spraw zagranicznych Ukrainy, Dymytro Kułeba. W kategorii historia, za całokształt dorobku naukowego, wkład w rozwój pozytywnych relacji pomiędzy historykami polskimi, litewskimi i ukraińskimi, oraz za wielki wysiłek i osiągnięcia w opracowywaniu i popularyzacji historii Rzeczypospolitej Obojga Narodów w Ukrainie, nagrodę otrzymała prof. Natalia Jakowenko. W kategorii działalność charytatywna, za działalność na rzecz rodzin ukraińskich dotkniętych tragedią wojny i wsparcie duchowe dla ukraińskich wojskowych walczących na frontach wojny obronnej, laureatem nagrody został ksiądz Serhij Dmitriev. W kategorii literatura, za całokształt dorobku literackiego, w tym w szczególności za ważny głos wsparcia dla współobywateli w czasie trwającej wojny rosyjsko-ukraińskiej, nagrodę otrzymał pisarz Serhij Żadan.

Uroczystość wręczenia nagród

Uroczystości wręczenia nagród towarzyszyła debata Razem, czy osobno? Doświadczenie ostatnich 250 lat w naszym regionie Europy, zorganizowana w 250. rocznicę I Rozbioru Polski. Debatę prowadził Robert Kostro, dyrektor Muzeum Historii Polski, a jej uczestnikami byli prof. Alvydas Nikzentaitis, prezes litewskiego Forum, Taras Vozniak, dyrektor Lwowskiej Galerii Sztuki im. B.G. Woźnickiego i prof. Richard Butterwick-Pawlikowski z Uniwersytetu Londyńskiego.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Instytut De Republica przy współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów

O Forum

Galeria

Forum Współpracy i Dialogu Polska-Litwa powstało w 2012 roku z myślą o rozwoju relacji polsko-litewskich na polu kultury i edukacji. Prezesem Forum jest emerytowany dyrektor Ossolineum, dr Adolf Juzwenko, a sekretarzem – dr Wiktoria Malicka, Pełnomocnik Ossolineum ds. Współpracy z Zagranicą.

Fot. Instytut De Republica / Tomasz Wilczkiewicz