Współpraca Ossolineum i Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr

Materiał przygotowany we współpracy z telewizją Echo24

18 listopada 2021 roku Ossolineum i Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego podpisały umowę o współpracy. O szczegółach porozumienia mówią dyrektor Ossolineum dr Adolf Juzwenko oraz dziekan WNHiP dr hab. Artur Błażejewski.