Daniel Koreś: „W cieniu wyroku na miasto…”

Czas

26 kwietnia 2024 roku

godzina 17.00

Miejsce

Refektarz Ossolineum

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław

Współorganizator

wrocławski oddział Instytutu Pamięci Narodowej

 

W cieniu wyroku na miasto. Pułkownik dyplomowany Józef Szostak „Filip” (1897–1984)

26 kwietnia 2024 roku o godzinie 17.00 zapraszamy do Refektarza Ossolineum na współorganizowane z wrocławskim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej spotkanie poświęcone książce dr. Daniela Koresia W cieniu wyroku na miasto. Pułkownik dyplomowany Józef Szostak „Filip” (1897–1984).

W cieniu wyroku na miasto to biografia kontekstowa płk. dypl. Józefa Szostaka „Filipa” (1897–1984), szefa Oddziału III i szefa operacji KG AK. Życie i kariera zawodowa tego wybitnego oficera, kawalerzysty i sztabowca były przede wszystkim pretekstem do przeprowadzenia szczegółowej i krytycznej analizy procesu decyzyjnego w KG AK w ostatniej dekadzie lipca 1944 r. W rezultacie wypracowano nowe, pogłębione spojrzenie na jeden z kluczowych problemów polskiej historii najnowszej. Ponadto po raz pierwszy w dotychczasowym dorobku historiografii tak drobiazgowo poddano surowej ocenie działalność w czasie powstania warszawskiego sztabu ścisłego dowódcy AK, którego Szostak „Filip” był jedną z kluczowych postaci.

Dyskusja będzie się ogniskować wokół osoby płk. dypl. Józefa Szostaka „Filipa” oraz wydarzeń, których był współuczestnikiem i współanimatorem – a z nich na pierwsze miejsce wysuwa się sekwencja wydarzeń, która doprowadziła do wybuchu powstania warszawskiego od 1943 r. do kluczowej ostatniej dekady lipca 1944 r., a na dalszym, choć nie mniej ważnym miejscu pojawią się zagadnienia planowania operacyjnego do wojny z ZSRS i Niemcami w latach 1936-1939, kampanii polskiej 1939 r., roli Sztabu Ścisłego KG AK w czasie powstania warszawskiego oraz życia kombatantów WP i AK w PRL poza głównym nurtem związanym z koncesjonowaną centralą, jaką był ZBoWiD i godnościowej postawie Szostaka wyróżniającej go na tle innych kombatantów.

W dyskusji udział wezmą: prof. Mariusz Wołos, Autor i dr Jacek Jędrysiak.

prof. Mariusz Wołos, wykładowca na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz pracownik Instytutu Historii PAN, autor m.in. O Piłsudskim, Dmowskim i zamachu majowym. Dyplomacja sowiecka wobec Polski w okresie kryzysu politycznego 1925-1926 (Kraków 2013) i współautor (z Markiem Kornatem) biografii Józefa Becka – last but not least.

dr Daniel Koreś, pracownik OBBH IPN we Wrocławiu oraz pracownik Wojskowego Biura Historycznego im. Gen. K. Sosnkowskiego w Warszawie, członek redakcji „Przeglądu Historyczno-Wojskowego”, autor książki W cieniu wyroku na miasto. Pułkownik dyplomowany Józef Szostak „Filip” (1897-1984). Biografia szefa Oddziału III i szefa operacji KG AK, praca otrzymała Sygnet Wydawnictwa IPN w II edycji konkursu (2024).

Moderatorem dyskusji będzie dr Jacek Jędrysiak, adiunkt w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego oraz pracownik Wojskowego Biura Historycznego im. Gen. K. Sosnkowskiego w Warszawie, zastępca redaktora naczelnego „Przeglądu Historyczno-Wojskowego”.