Europejskie Dni Dziedzictwa w Ossolineum

9-10 września
2023 roku

W dniach 9-10 września 2023 roku w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w Ossolineum odbyła się wystawa Skarb brakteatów z okolic Łagiewnik. Ekspozycja była pierwszą publiczną prezentacją znaleziska z 2022 roku i wyjątkową okazją do poznania historii pieniądza.

To pierwsze od ponad 100 lat odkrycie dużego zespołu monet z XIII wieku na Dolnym Śląsku, w czasie, gdy przeżywał on tzw. rewolucję handlową. Był to czas szybkich przemian stosunków społecznych i gospodarczych, rozpowszechnienia się użytku pieniądza i powstanie warstwy ludzi utrzymujących się z handlu i udzielania pożyczek.

Wcześniej odkryte skarby zaginęły podczas II wojny światowej, a publikacje na ich temat nie spełniają standardów współczesnych badań. Odnalezione monety z Łagiewnik to brakteaty, czyli monety jednostronnie bite z cienkiej srebrnej blaszki. Wiele z nich posiada wysoką wartość artystyczną, są wartościowymi obiektami badań, a także pięknymi eksponatami.

Kurator: Paweł Milejski
Współpraca: Adam Degler

Organizatorzy: Muzeum Książąt Lubomirskich, Uniwersytet Wrocławski

Sponsor: Narodowy Bank Polski

16-17 września
2023 roku


16 września

Wykład połączony z prezentacją zbiorów: Panorama tradycji europejskich w kartograficznych zbiorach Ossolineum

Prowadzenie: Piotr Galik,

Miejsce: Refektarz Ossolineum

Wrocław Aleksandra Fredry – spacer tematyczny po mieście
Prowadzenie: Aldona Mikucka

Miejsce: Rynek, przy pomniku Aleksandra Fredry

Oprowadzanie po wystawie Czarna sukienka. Patriotki w walce o wolność

Prowadzenie: Małgorzata Orzeł, dr Joanna Hytrek-Hryciuk

Miejsce: Muzeum Pana Tadeusza

Żołnierskie poniewierki i teatralne splendory Aleksandra hrabiego Fredry
oprowadzanie kuratorskie po wystawie Żołnierz napoleoński, ojciec komedii polskiej. Fredro w Ossolineum

Prowadzenie: dr Grzegorz Polak

Miejsce: Ossolineum, Sale pod Kopułą


17 września

Z tajemnic teatralnej garderoby – Fredro w teatrze – zajęcia dla dzieci w wieku 6–13 lat
Prowadzenie: Małgorzata Łukaszek
Miejsce: Ossolineum, Sale pod Kopułą

Polki w Powstaniu Styczniowym – wykład towarzyszący wystawie Czarna sukienka. Patriotki w walce o wolność

Małgorzata Orzeł

Miejsce: Muzeum Pana Tadeusza

„Zemsta” od Fredry do Wajdy – podglądamy mistrzowski warsztat – oprowadzanie kuratorskie po wystawie Żołnierz napoleoński, ojciec komedii polskiej. Fredro w Ossolineum

Prowadzenie: Hanna Kulesza

Miejsce: Ossolineum, Sale pod Kopułą