Konferencja: Polskie muzealnictwo w okresie międzywojennym

Czas

15-16 maja 2024 roku

Miejsce

Sala Konferencyjna Ossolineum
(pl. Nankiera 17, Wrocław)

W środę i czwartek 15-16 maja 2024 roku zapraszamy Państwa na konferencję Polskie muzealnictwo w okresie międzywojennym organizowaną w ramach jubileuszu dwusetlecia Muzeum Książąt Lubomirskich.

Wykład inauguracyjny wygłosi prof. dr hab. Krzysztof Pomian, drugi dzień rozpocznie wykład prof. dr. hab. Tomasza de Rosseta. Oba wystąpienia będą transmitowane na żywo na profilu FB Muzeum Książąt Lubomirskich.

Harmonogram konferencji

15 maja 2024 roku (środa)

8.00-8.45 Rejestracja uczestników

8.45-9.00 Oficjalne otwarcie konferencji przez dyrekcję Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

9.00-10.00 Wykład prof. Krzysztofa Pomiana:
Muzea między wojnami: awangarda, totalitaryzmy, demokracja

10.00–10.15 Przerwa kawowa

10.15-11.35 Sesja I: Myśl kuratorska I
11.35–11.50 Przerwa kawowa

11.50-13.10 Sesja II: Myśl kuratorska II
13.10-13.50 Dyskusja po dwóch sesjach

14.00-15.00 Przerwa obiadowa
15.00-15.30 Zwiedzanie wystawy jubileuszowej Historia nie/oczywista. 200 lat Muzeum Książąt Lubomirskich

15.30-16.30 Sesja III: Wielonarodowe tradycje polskich muzeów
16.30-16.45 Dyskusja
16.45-17.00 Przerwa kawowa

17.00-17.40 Sesja IV: Rozwój muzeów
18.00-18.15 Dyskusja

18.00 Podsumowanie pierwszego dnia konferencji

16 maja 2024 roku (czwartek)

9.00-9.30 Wykład prof. Tomasza de Rosseta:
Muzea w międzywojennej Polsce

9.30-9:45 Przerwa kawowa

9.45-10.45 Sesja V: Praca w muzeum
10.45-11.00 Przerwa kawowa

11.00-12.20 Sesja VI: Infrastruktura muzealna
12.20-13.00 Dyskusja po dwóch sesjach
13.00-14.30 Przerwa obiadowa

14.30-15.50 Sesja VII: Poszerzanie zakresu zainteresowań muzeum
15.50-16.10 Dyskusja
16.10-16.25 Przerwa kawowa

16.25-17.45 Sesja VIII: Praca kolekcjonerska muzeum
17.45-18.00 Dyskusja

18.00 Podsumowanie drugiego dnia konferencji i zamknięcie obrad