Odnalezienie przedwojennego katalogu kartkowego Ossolineum

O katalogu

W 2011 roku podczas przenoszenia zbiorów z kościoła jezuitów pracownicy Działu Rękopisów Biblioteki im. Stefanyka natrafili na przedwojenny katalog kartkowy Ossolineum, który do tej pory uznawano za utracony. Jego uporządkowanie zajęło dwa lata. Katalog mieścił się w 402 pudłach katalogowych i 625 powiązanych sznurkiem paczkach z kartami katalogowymi. Po odkurzeniu, wyczyszczeniu, zbadaniu zawartości katalogu oraz jego wstępnym uporządkowaniu skompletowano 486 pudeł katalogu alfabetycznego ZNiO (około 388 800 kart) oraz 90 pudeł katalogu rzeczowego, inaczej realnego (około 72 000 kart).

Katalog alfabetyczny druków zwartych ZNiO w momencie jego włączenia do zbiorów lwowskiej filii Biblioteki Akademii Nauk Związku Sowieckiego (14 lutego 1940 roku) składał się z dwóch części: katalogu druków polskich i katalogu druków obcych. Jeszcze podczas wojny rozpoczęto prace nad ich scaleniem i połączeniem z katalogami innych kolekcji, m.in. Biblioteki Pawlikowskich. Katalog w formie, w jakiej został odnaleziony w 2011 roku, był podobno używany w Bibliotece im. Stefanyka do roku 1958. Nie znamy okoliczności jego przeniesienia do budynku kościoła jezuitów, który od 1946 roku pełnił funkcję magazynu Biblioteki im. Stefanyka.

Odnaleziony katalog stanowi nie tylko cenne źródło, które pozwala na rekonstrukcję przedwojennego księgozbioru Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Jest też świadkiem historii Ossolineum jako instytucji – kilka pudeł nosi ślady po kulach po ostrzale i bombardowaniu Lwowa przez wojska sowieckie w maju 1944 roku. Na odrestaurowanych kartach katalogowych widnieje pieczątka „bombardowanie 2 V 1944”.

Galeria