Promocja książki Jiříego Friedla „Do domu, ku wolności”

Czas

22 lutego 2024 roku, godzina 17.00
Wstęp wolny!

Miejsce

Refektarz Ossolineum
Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Spotkanie z autorem

dr hab. Jiří Friedel

O spotkaniu i autorze

Zapraszamy na prezentację najnowszej książki dr. hab. Jiříego Friedla Do domu, ku  wolności. Rola Czechosłowacji w migracji ludności polskiej w latach 1945-1948. Spotkanie z autorem odbędzie się w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich w ramach cyklu Seminarium Środkowoeuropejskie, które jest organizowane przez Ossolineum i Oddział IPN we Wrocławiu. W dyskusji weźmie udział również recenzent książki – prof. Piotr M. Majewski z Uniwersytetu Warszawskiego.

Tego samego dnia o godzinie 11.00, w siedzibie Oddziału IPN we Wrocławiu, odbędzie się wykład dr. hab. Jiříego Friedla Plany konfederacji polsko-czechosłowackiej podczas II wojny światowej wobec koncepcji środkowoeuropejskich Pragi okresu międzywojennego.

Jiří Friedl (1976-) jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Obrony w Brnie oraz wykładowcą brneńskiego Uniwersytetu Masaryka. Zajmuje się między innymi dziejami najnowszymi Polski, relacjami czechosłowacko-polskimi w XX wieku oraz działalnością czeskiego ruchu oporu podczas II wojny światowej. Autor między innymi kilku monografii tłumaczonych na język polski. Jego ostatnia książka, której tłumaczenie wydał Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu Do domu, ku wolności. Rola Czechosłowacji w migracji ludności polskiej w latach 1945-1948 została wyróżniona Nagrodą Główną Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego przyznawaną przez Uniwersytet Jagielloński i Polskie Towarzystwo Historyczne.