„W poszukiwaniu wroga” – konferencja współorganizowana przez Ossolineum

„W poszukiwaniu wroga…" Aparat bezpieczeństwa w państwach Europy Środkowo-Wschodniej wobec środowisk niezależnych, przejawów oporu społecznego i postaw opozycyjnych 1956-1980

O konferencji

Konferencję organizowało Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN – KŚZpNP we Wrocławiu oraz Zakład Narodowy im Ossolińskich. Odbyła się ona 23-24 października 2023 roku w Sali Konferencyjnej Ossolineum. Językami konferencji były polski, angielski (tłumaczone symultaniczne).

Aparat bezpieczeństwa we wszystkich krajach Bloku Wschodniego stale wyszukiwał wrogów, który zagrażali stabilności systemu komunistycznego. Przekonanie komunistów, iż w danym kraju są środowiska antyrewolucyjne, które należy sobie podporządkować, względnie zniszczyć można dostrzec w wielu elementach ideologii socjalistycznej. Czy jednak w każdym z krajów za wrogów systemu uznawano te same środowiska? W jaki sposób prowadzono z nimi walkę? Czy historia, kultura i tradycje danego narodu miał wpływ na metodę pracy operacyjnej względem tych grup, a także czy istniały wytyczne lub wzory sowieckie na których aparat bezpieczeństwa wzorował swoją pracę?

Ramy chronologiczne konferencji wyznaczają wydarzenia polityczne. Które wywarły szeroki wpływ na sposób myślenia oraz podejmowanie inicjatyw o charakterze opozycyjnym i antysystemowym w całym Bloku Wschodnim. Z jednej strony krwawe stłumienie Powstania Węgierskiego w 1956 roku, z drugiej zaś powstanie i działalność w Polsce w 1980 roku  NSZZ „Solidarność”.