Wykład popularnonaukowy – Krzysztof Mikulski: Czy Kopernik był Polakiem? Spór o narodowość toruńskiego astronoma

Czas

8 lutego 2024 roku

Miejsce

Refektarz Ossolineum

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław

Wykładowca

prof. dr hab. Krzysztof Mikulski

Wykład popularnonaukowy

W czwartek 8 lutego 2024 roku o godzinie 13 zapraszamy młodzież, dorosłych i seniorów do Refektarza Ossolineum na wykład profesora dra habilitowanego Krzysztofa Mikulskiego (Instytut Historii i Archiwistyki, Uniwersytet Mikołaj Kopernika w Toruniu) pod tytułem Czy Kopernik był Polakiem? Spór o narodowość toruńskiego astronoma.

Wykład poświęcony sporowi o narodowość Mikołaja Kopernika.

Wykład jest wydarzeniem towarzyszącym wystawie Kopernik – Influencje, która kończy Rok Kopernika w Ossolineum. Wystawa ma na celu przedstawienie wpływu toruńskiego astronoma na nowożytną naukę i społeczeństwo europejskie.