Wykład popularnonaukowy – Paweł Preś: Przyczyny i skutki rewolucji kopernikańskiej

Czas

17 stycznia 2024 roku

Miejsce

Refektarz Ossolineum

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław

Wykładowca

dr Paweł Preś

Wykład popularnonaukowy

W środę 17 stycznia 2024 roku o godzinie 13 zapraszamy młodzież, dorosłych i seniorów do Refektarza Ossolineum na wykład doktora Pawła Presia (Instytut Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego) pod tytułem Przyczyny i skutki rewolucji kopernikańskiej.

Dorobek astronomii czasów starożytnych był bardzo znaczący. Istniały w nim jednak pewne elementy stojące w sprzeczności z uznawanymi wtedy za poprawne zasad fizycznych. W obszarze kultury chrześcijańskiej dostrzeżono także kwestię niewłaściwego wyznaczenia długości roku zwrotnikowego, na którym opierał się kalendarz, a więc także daty najważniejszych świąt religijnych. Wśród wielu ówczesnych badaczy, pragnących wypracować nowy, poprawiony model astronomii znalazł się także Mikołaj Kopernik, który odważył się przyjrzeć poważnie odrzuconej i powszechnie uważanej za oczywiście błędną koncepcji ruchu Ziemi wokół Słońca. Lata pracy nad dobrym sformułowaniem tego modelu zaowocowały dziełem, które momentalnie wywołało ferment intelektualny. Skutki naukowe i kulturowe De Revolutionibus... daleko wykroczyły poza samo zaprezentowanie innego opisu ruchu planet i stały się podstawą zasadniczej rewolucji poznawczej i współczesności.

Wykład jest wydarzeniem towarzyszącym wystawie Kopernik – Influencje, która kończy Rok Kopernika w Ossolineum. Wystawa ma na celu przedstawienie wpływu toruńskiego astronoma na nowożytną naukę i społeczeństwo europejskie.