Wykład popularnonaukowy – Teresa Sokół: Oblicza Kopernika – prezentacja kopernikańskiej ikonografii

Czas

31 stycznia 2024 roku

Miejsce

Refektarz Ossolineum

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław

Wykładowca

Teresa Sokół

Wykład popularnonaukowy

W środę 31 stycznia 2024 roku o godzinie 13 zapraszamy młodzież, dorosłych i seniorów do Refektarza Ossolineum na wykład Teresy Sokół (Muzeum Książąt Lubomirskich) pod tytułem Oblicza Kopernika – prezentacja kopernikańskiej ikonografii.

Wykład poświęcony recepcji Mikołaja Kopernika w sztuce będzie okazją do poznania interesujących przedstawień portretowych Mikołaja Kopernika, których wiele znajduje się w ossolińskim Muzeum Książąt Lubomirskich. Zaprezentowane zostaną muzealia z Działu Sztuki oraz Działu Numizmatów i Pamiątek Historycznych. Obejrzymy grafiki, a także medale, monety i banknoty, powstałe na ziemiach polskich i poza jej granicami na przestrzeni XIX i XX wieku. Spojrzymy na Kopernika od strony sztuki.

Wykład jest wydarzeniem towarzyszącym wystawie Kopernik – Influencje, która kończy Rok Kopernika w Ossolineum. Wystawa ma na celu przedstawienie wpływu toruńskiego astronoma na nowożytną naukę i społeczeństwo europejskie.