Czas pochwycony

Czas pochwycony. Wystawa nieznanych zdjęć przedwojennego Wrocławia i historycznego sprzętu fotograficznego

Czas

Wystawa – 15 czerwca – 21 lipca 2024 roku

wtorek–niedziela 10.00 – 18.00

W każdy czwartek o godzinie 16.00 zapraszamy na oprowadzenie kuratorskie!

Miejsce

Aula Ossolineum im. Mieczysława Gębarowicza

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław

Kurator i aranżer wystawy:
Mirosław Emil Koch

Producentka wystawy:
Julia Markus

Identyfikacja wizualna:
Marcelina Żurek

O wystawie

Czas pochwycony to okazja do niezwykłej podróży do Wrocławia sprzed wojny. Archiwalne fotografie, te znane i te mniej znane, sprzęty codziennego użytku z początków XX wieku, a do tego unikatowa kolekcja aparatów fotograficznych z epoki – to wszystko zamienia ossolińską aulę w ulicę przedwojennego Breslau.

Spacerując po naszej Auli, zobaczysz, jak wyglądały dzisiejsze ulice Kościuszki, Szewska, Traugutta. Widać Świdnicką w stronę opery, z domem handlowym Wertheim złapanym w rogu.

Jest sporo detalu: szyldy, liternictwo reklam, witryny gęste od towarów, jest repertuar kina z 1933 roku... Zakłady fotograficzne,  nawet budki do wywołania zdjęć. Sklepy, pijalnie piwa, dzieciaki bawiące się na ulicy.. Gdzieniegdzie, na drugim planie przebija już niepokojący symbol, gest, zwiastujący koszmar, który się zbliża...

Słowo kuratora

Jak czas symbolicznie – w postaci piasku – przesypuje się w klepsydrze, tak rzeczywistość i jej obrazy przesączają się przez obiektyw w camera obscura

Czas nie daje się łatwo pochwycić, nie krystalizuje się, nie materializuje.

Również ludzie i ich losy wymykają się wprost z fotograficznych kadrów. Ustawiony przez fotografa długi czas ekspozycji – dla uzyskania dużej głębi ostrości – sprawił, że ludzie utrwalają się w sposób niezwykle malarski, oniryczny, w postaci niemal duchowej.

Trudno oprzeć się wrażeniu, że wynika to nie tylko z techniki fotograficznej, a jest rodzajem intuicji tego, co za moment wydarzy się w rzeczywistości.

Tego, że niebawem będą musieli opuścić to miejsce, oddając przestrzeń innym, którzy pojawią się po nich…

 

Kolekcja fotografii z archiwum Juliusza Woźnego podarowana Ossolineum.

 

Instytucje i osoby użyczające obiekty na wystawę:

  • Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu,
  • Gminne Centrum Kultury i Sztuki w Trzebnicy,
  • Dariusz Lech,
  • Bartosz Gałązka.

Przygotowana przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich wystawa „Czas pochwycony” odbywa się w ramach Festiwalu „Moc słowa”. Zapraszamy do osobistej podróży nadodrzańskim szlakiem, który łączy Ossolineum, Kościół na Piasku, Archiwum Archidiecezji Wrocławskiej, Akademię Sztuk Pięknych i Bibliotekę Uniwersytecką. „Moc słowa” to wystawy, spacery i warsztaty zachęcające do dialogu, kreatywności i poznawania inspirującej historii w sąsiedztwie Odry i najstarszych części Wrocławia.

Festiwal „Moc słowa” dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.

Organizatorzy