Wystawa jubileuszowa – 200 lat Ossolineum. 1817–2017

Czas

5 czerwca – 30 listopada 2017 roku

Miejsce

Aula im. M. Gębarowicza i Sale pod Kopułą

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław

Autorzy

kuratorzy wystawy: dr Łukasz Koniarek, dr Marta Pękalska

projekt aranżacji: prof. Marek Stanielewicz

producent: Alicja Przestalska

Wystawa jubileuszowa 200 lat Ossolineum 1817-2017 prezentowała burzliwe dzieje Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, opowiadała jego lwowską historię oraz przypominała powojenne wydarzenia z historii Zakładu mieszczącego się już wówczas we Wrocławiu.

O wystawie

Przez cały czas swego istnienia Ossolineum gromadziło i nadal gromadzi bezcenne zbiory, narodowe pamiątki – druki, rękopisy, mapy, dzieła sztuki, udostępniając je kolejnym pokoleniom Polaków. Zgromadzone na wystawie eksponaty jak i towarzyszące wystawie publikacje pozwalały prześledzić historię Biblioteki, Muzeum Lubomirskich i Wydawnictwa tworzących Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Na wystawie można było zobaczyć między innymi rękopisy Juliusza Słowackiego, Aleksandra Fredry, Jana Kasprowicza, Witkacego, Czesława Miłosza czy Tadeusza Różewicza. Wśród druków niezwykle rzadko pokazywane oryginalne wydanie dzieła Mikołaja Kopernika z 1543 roku, Statuty Jana Łaskiego z 1506 roku, Treny Jana Kochanowskiego z 1583 roku, poświęcone astronomii prace Jana Heweliusza z 1668 roku czy dzieło Giordana Bruna z 1591 roku. Prezentowane były także druki XIX–XXI wieku, a wśród nich liczne publikacje Wydawnictwa Ossolineum. Obok nich na ekspozycji znalazły się liczne cenne obiekty muzealne – medale, monety i odznaczenia, a także obrazy wybitnych polskich malarzy z dziełami Jana Matejki, Jacka Malczewskiego, Leona Wyczółkowskiego i Wojciecha Kossaka na czele, ryciny oraz niezwykle cenny zbiór miniatur z XVIII i XIX wieku.

Wielkim walorem jubileuszowej ekspozycji była możliwość zobaczenia pierwszy raz od zakończenia II wojny światowej niektórych cennych obiektów dawnego lwowskiego Muzeum Lubomirskich – głównie dawnej broni oraz zabytków archeologicznych. Muzealia te udostępnione zostały przez Lwowskie Muzeum Historyczne oraz Lwowskie Muzeum Historii Religii. Jednak Ossolineum to nie tylko prześwietna kolekcja, ale niezwykli, oddani idei założyciela ludzie, zarówno pracownicy jak i darczyńcy. Dzięki wystawie można było poznać codzienną pracę biblioteczno-muzealną ossolińczyków, ich zaangażowanie w walki niepodległościowe i konspirację, działalność polityczną, naukową oraz literacką. Swoje miejsce w ramach ekspozycji mieli także ossolińscy darczyńcy i ich bezcenne dary, które od początku istnienia Zakładu zasilały jego zbiory.

Informator wystawy – wersja angielska (English version) Exbhibition guideline. Kalendarium dołączone do informatora wystawy

Galeria

Patronat

Patronat nad obchodami Jubileuszu objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.