Z Ossolineum do „centrum polszczyzny”. Edukacyjna wędrówka przez historię i sztukę

Z Ossolineum do „centrum polszczyzny”

Celem projektu Z Ossolineum do „centrum polszczyzny”. Edukacyjna wędrówka przez historię i sztukę było zaangażowanie uczniów szkół podstawowych z małych miejscowości w działania edukacyjno-artystyczne. Przez zajęcia realizowane w ramach projektu uczniowie poznawali życie i twórczość Józefa Gielniaka, Zygmunta Waśniewskiego i Ryszarda Sokoła, a ich działalność artystyczna na Dolnym Śląsku da nam również możliwość przybliżenia uczniom historii regionu.

Mamy nadzieję, że idea projektu zachęci uczniów do dalszego poznawania Dolnego Śląska, a powstały film dokumentujący działania projektowe udostępniony na naszej stronie będzie inspiracją dla innych instytucji o charakterze oświatowym i kulturotwórczym.

Film podsumowujący projekt