Kierownictwo
i kontakt do oddziałów
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Dyrektor ZNiO

dr Łukasz Kamiński
tel. 71 343 73 70 (sekretariat)
lukasz.kaminski@ossolineum.pl

I Wicedyrektor ZNiO

dr Marek Mutor
tel. 71 343 73 70 (sekretariat)
marek.mutor@ossolineum.pl

Sekretariat ZNiO

Elżbieta Stępień
tel. 71 343 73 70
ossolineum@ossolineum.pl

Wicedyrektor ds. Narodowej Biblioteki Ossolineum

dr Dorota Sidorowicz-Mulak
tel. 71 335 64 29
dorota.sidorowicz@ossolineum.pl

Kontakty do działów i pracowników biblioteki na stronie Biblioteki Ossolineum.

Wicedyrektor ds. Muzeum Książąt Lubomirskich

Joanna Błoch
tel. 71 335 64 35
joanna.bloch@ossolineum.pl

Kontakty do działów i pracowników muzeum na stronie Muzeum Książąt Lubomirskich.

Wicedyrektor ds. Muzeum Pana Tadeusza

Magdalena Musiał
tel. 71 755 06 00 (sekretariat Muzeum Pana Tadeusza)
magdalena.musial@ossolineum.pl

Kontakty do działów i pracowników muzeum na stronie Muzeum Pana Tadeusza.

Redaktor Naczelna Wydawnictwa Ossolineum

Renata Łukaszewska
tel. 71 371 95 01
renata.lukaszewska@ossolineum.pl

Kontakty do działów i pracowników wydawnictwa na stronie Wydawnictwa Ossolineum.

Sekretarz Redakcji Wydawnictwa Ossolineum

Jakub Sęczyk
tel. 71 335 64 97
jakub.seczyk@ossolineum.pl

Kontakty do działów i pracowników wydawnictwa na stronie Wydawnictwa Ossolineum.

Pion Rozwoju

Dział Programowy

dzialprogramowy@ossolineum.pl

Aldona Mikucka, Kierowniczka Działu
tel. 71 371 95 70
aldona.mikucka@ossolineum.pl

Agnieszka Hajduk-Undro
agnieszka.hajduk@ossolineum.pl

Małgorzata Łukaszek
tel. 71 371 95 71
malgorzata.lukaszek@ossolineum.pl

Aleksandra Obuchowicz-Sawicz
tel. 71 371 95 78 
 
Aleksandra Pawłowska
tel. 71 371 95 72
aleksandra.pawlowska@ossolineum.pl

Dział Komunikacji Społecznej

komunikacja@ossolineum.pl

dr Katarzyna Uczkiewicz, Kierowniczka Działu, Rzeczniczka Prasowa
tel. 71 371 95 98, 603 230 530
katarzyna.uczkiewicz@ossolineum.pl
rzecznik.prasowy@ossolineum.pl

Kalina Zatorska-Walawender
tel. 71 371 95 74
kalina.zatorska@ossolineum.pl

dr Paweł Jarnicki
tel. 71 371 95 76
pawel.jarnicki@ossolineum.pl

Dział Współpracy Zagranicznej

dr Wiktoria Malicka, Pełnomocnik ds. Współpracy z Zagranicą
tel. 71 335 64 82, 731 535 444
wiktoria.malicka@ossolineum.pl

Dział Konserwacji

tel. 71 33 564 71, 724 555 903

Katarzyna Kroczak, Główny Konserwator Zbiorów
tel. 71 335 64 74, 724 555 903
katarzyna.kroczak@ossolineum.pl

Marta Drawc
marta.drawc@ossolineum.pl

Bogna Grocholska
bogna.grocholska@ossolineum.pl

Mariusz Jaskulski
mariusz.jaskulski@ossolineum.pl

Anna Kupczak
anna.kupczak@ossolineum.pl

Iwona Stefaniak
iwona.stefaniak@ossolineum.pl

Urszula Wencka
urszula.wencka@ossolineum.pl

Dział Technologii Informatycznych

tel. 71 335 64 50
 
Kamil Gąciarek, Kierownik Działu
tel. 71 371 95 50, 697493173
 
Dariusz Jakubowski
tel. 71 371 95 52
 
Martyna Królik
tel. 71 335 64 50
 
Konstanty Stankiewicz
tel. 71 341 31 13, 732625999 
 
Tomasz Trawka
tel. 71 371 95 49

Dział Digitalizacji

tel. 71 344 44 71, 884 695 333

Bartłomiej Siedlarz, Kierownik Działu
bartlomiej.siedlarz@ossolineum.pl

Monika Masel
monika.masel@ossolineum.pl

Pracownia Reprograficzna

tel. 71 335 64 46
reprografia@ossolineum.pl

Aleksandra Mądrzyk-Wiśniewska, Kierownik Działu
tel. 71 335 64 46
aleksandra.madrzyk-wisniewska@ossolineum.pl

Elżbieta Ceglarek
tel. 71 371 95 42
elzbieta.ceglarek@ossolineum.pl

Mirosław Emil Koch
tel. 71 371 95 26
miroslaw.koch@ossolineum.pl

Andrzej Niedźwiecki
tel. 71 371 95 56
andrzej.niedzwiedzki@ossolineum.pl

Specjalista ds. Planistyki i Kontroli Zarządczej

Dariusz Mącarz
tel. 71 371 95 75
dariusz.macarz@ossolineum.pl

Specjalista ds. Projektu Kluczowego DC

dr Andrzej Krajewski
andrzej.krajewski@ossolineum.pl

Dział Finansowo-Księgowy

Kontakt ogólny z Działem

Główna Księgowa

Jolanta Kulińska-Siewior
tel. 713 356 426, 603 200 250
jolanta.kulinska@ossolineum.pl

Pracownicy Działu Finansowo-Księgowego

Lizetta Koss
tel. 713 719 512
lizetta.koss@ossolineum.pl

Agnieszka Łata
tel. 713 719 513
agnieszka.lata@ossolineum.pl

Grażyna Przybysławska
tel. 713 356 416
grazyna.przybyslawska@ossolineum.pl

Joanna Pudło
tel. 713 356 438
joanna.pudlo@ossolineum.pl

Małgorzata Szymeczek
malgorzata.szymeczek@ossolineum.pl

Anna Urbańczyk
tel. 713 356 426
anna.urbanczyk@ossolineum.pl

Kadry

Stanowisko ds. Pracowniczych

Magdalena Bogacz
tel. 71 335 64 21
magdalena.bogacz@ossolineum.pl

Dział Administracyjno-Prawny

Kontakt ogólny z Działem

tel. 607 167 082

Kierownik Działu

Bogumiła Ucińska-Tarnacka, Radca Prawny
bogumila.ucinska-tarnacka@ossolineum.pl
tel. 603 160 180

Pracownicy Działu

Alina Ambroszko
tel. 71 33 564 67
alina.ambroszko@ossolineum.pl

Ewelina Grabowicz
tel. 71 33 564 31
ewelina.grabowicz@ossolineum.pl

Dorota Kozieł (Centrala Telefoniczna)
tel. 71 344 44 71
dorota.koziel@ossolineum.pl

Małgorzata Plizga, Radca Prawny
tel. 71 335 64 95
malgorzata.plizga@ossolineum.pl

Marta Sobótka
tel. 71 33 564 05
marta.sobotka@ossolineum.pl

Serwis sprzątający
tel. 71 33 564 69
 
Obsługa szatni
tel. 71 33 564 60

Dział Techniczno-Eksploatacyjny

Kierownik Działu

Marek Adamczyk
tel. 71 335 64 53, 48 665 130 730
marek.adamczyk@ossolineum.pl

Pracownicy Działu

Daniel Dolasiński, pracownik techniczny
tel. 71 371 95 39
daniel.dolasinski@ossolineum.pl

Józef Goclik, specjalista ds. instalacji sanitarnych
tel. 71 335 64 41, 48 530 705 230
jozef.goclik@ossolineum.pl

Mieczysław Hnatów, gospodarz budynku przy ul. Sołtysowickiej 24
tel. 71 326 21 27 (ochrona)
mieczyslaw.hnatow@ossolineum.pl

Jan Lindner, pracownik techniczny
tel. 71 371 95 39
jan.lindner@ossolineum.pl

Inspektor Ochrony Ppoż.

Artur Mostek, specjalista ds. technicznych
tel. 71 335 64 04, 48 534 575 888
artur.mostek@ossolineum.pl

Dział Zamówień Publicznych

Kontakt ogólny z Działem

zamowienia@ossolineum.pl
tel. 71 335 64 66, 71 335 64 98

Kierownik Działu

Magdalena Dworzyńska, Kierownik Działu
tel. 71 335 64 66
magdalena.dworzynska@ossolineum.pl

Pracownicy Działu

Monika Szczucińska-Parczyk
 tel. 71 335 64 98
monika.szczucinska-parczyk@ossolineum.pl

Archiwum

Starszy Archiwista

Olga Mieleszko
tel. 71 335 64 84
olga.mieleszko@ossolineum.pl

Pełnomocnik ds. Inwestycji

Pełnomocnik ds. Inwestycji

Zbigniew Skupiński
tel. 71 335 64 91, 697 493 517
zbigniew.skupinski@ossolineum.pl

Stanowiska związane z bezpieczeństwem

Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Dariusz Kielar
tel. 71 335 64 44
dariusz.kielar@ossolineum.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Bogusław Mielnikiewicz
tel. 71 371 95 80
boguslaw.mielnikiewicz@ossolineum.pl

Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego

Bogusław Mielnikiewicz
tel. 71 371 95 80
boguslaw.mielnikiewicz@ossolineum.pl

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

vacat

Związek Zawodowy

Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność

Dane teleadresowe dostępne na stronie mogą być wykorzystywane w celach kontaktu jedynie w sprawach związanych z działalnością Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Ossolineum nie przyjmuje niezamówionych ofert handlowych i nie wyraża zgody na przekazywanie ich środkami komunikacji elektronicznej. Informacje takie będa traktowane jako „spam”.