Dla Autorów

Lista ministerialna, punkty, indeksy

Tytuł: „Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich”

Tytuł skrócony: „Czasopismo ZNiO”

ISSN 1230-221X

Unikatowy Identyfikator Czasopisma w ministerialnym Wykazie czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych: 496816

Punktacja: 40 punktów (według Komunikatu Ministra Nauki z dnia 5 stycznia 2024 r.)

Przypisane dyscypliny naukowe: literaturoznawstwo, nauki o sztuce, polonistyka

„Czasopismo ZNiO” indeksowane jest w bazach ERIH PLUS i Index Copernicus. Jest też rejestrowane w bazie Arianta, Polskiej Bibliografii Naukowej, Polskiej Bibliografii Literackiej oraz Polskiej Bibliografii Bibliologicznej.

Zasady edytowania i recenzowania

W sprawie wytycznych edytorskich oraz zasad recenzowania artykułów prosimy o kontakt z sekretarzem czasopisma:

Karol Poręba
karol.poreba@ossolineum.pl
tel. 575 625 888

Recenzenci „Czasopisma ZNiO”
w latach 2011–2022

Lista recenzentów artykułów nadesłanych do „Czasopisma ZNiO” podawana jest raz na dwa lata

Recenzenci „Czasopisma ZNiO” w latach 2020–2021 (tomy 31–32):

 • dr hab. Bogusław Czechowicz (Slezské Univerzity v Opavě),
 • dr hab. Bernardetta Darska, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski),
 • dr hab. Anetta Firlej-Buzon, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski),
 • dr Witold Garbaczewski (Muzeum Narodowe w Poznaniu),
 • prof. Ewa Głębicka (Instytut Badań Literackich PAN),
 • dr Elżbieta Herden (Uniwersytet Wrocławski),
 • dr hab. Grzegorz Hryciuk, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski),
 • dr hab. Anna Kałuża, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski),
 • dr Jakub Kornhauser (Uniwersytet Jagielloński),
 • dr hab. Małgorzata Kowalska-Chrzanowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),
 • dr hab. Maciej Matwijów (Uniwersytet Wrocławski),
 • dr hab. Magdalena Micińska, prof. IH PAN (Instytut Historii PAN),
 • dr hab. Veslava Osińska, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),
 • dr hab. Mariusz Patelski (Uniwersytet Opolski),
 • dr hab. Joanna Roszak, prof. IS PAN (Instytut Sztuki PAN),
 • dr hab. Konrad Rzemieniecki (Zakład Narodowy im. Ossolińskich),
 • dr hab. Piotr Śliwiński (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu),
 • dr hab. Leonid Zaszkilniak (Lwów).

Recenzenci „Czasopisma ZNiO” w latach 2018–2019 (z. 29, t. 30):

 • dr Stanisław Bogaczewicz (Instytut Pamięci Narodowej, Oddział we Wrocławiu),
 • dr hab. Anetta Firlej-Buzon (Uniwersytet Wrocławski),
 • dr Agnieszka Fluda-Krokos (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Biblioteka PAU i PAN w Krakowie),
 • starszy kustosz Beata Gryzio (Biblioteka Gdańska PAN),
 • dr Łukasz Koniarek (Zakład Narodowy im. Ossolińskich),
 • dr hab. Maciej Matwijów (Uniwersytet Wrocławski),
 • dr hab. Maria Pidłypczak-Majerowicz (Wrocław),
 • dr hab. Agnieszka Seidel-Grzesińska (Uniwersytet Wrocławski),
 • dr hab. Grzegorz Strauchold (Uniwersytet Wrocławski),
 • dr hab. Rafał Wójcik (Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu).

Recenzenci „Czasopisma ZNiO” w latach 2016–2017 (z. 26/27–28):

 • dr hab. Paulina Buchwald-Pelcowa (Uniwersytet Warszawski, Biblioteka Narodowa),
 • dr hab. Anetta Firlej-Buzon (Uniwersytet Wrocławski),
 • dr hab. Paweł Gancarczyk (Instytut Sztuki PAN),
 • dr hab. Maciej Matwijów (Uniwersytet Wrocławski),
 • hab. Rajmund Pietkiewicz (Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław),
 • dr Paweł Pluta (Zakład Narodowy im. Ossolińskich),
 • dr hab. Bogdan Rok (Uniwersytet Wrocławski),
 • dr hab. Jakub Tyszkiewicz (Uniwersytet Wrocławski),
 • dr hab. Arkadiusz Wagner (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń),
 • dr hab. Rafał Wójcik (Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu).

Recenzenci „Czasopisma ZNiO” w latach 2011–2014 (z. 22–24/25):

 • dr hab. Justyna Bajda (Uniwersytet Wrocławski),
 • dr Jan A. Choroszy (Uniwersytet Wrocławski),
 • dr hab. Marcin Cieński (Uniwersytet Wrocławski),
 • dr hab. Małgorzata Derkacz (Uniwersytet Wrocławski),
 • dr hab. Ewa Grzęda (prof. Uniwersytetu Wrocławskiego),
 • dr hab. Rafał Habielski (Uniwersytet Warszawski),
 • dr hab. Maciej Matwijów (Uniwersytet Wrocławski),
 • dr Paweł Pluta (Zakład Narodowy im. Ossolińskich),
 • dr hab. Adam Poprawa (Uniwersytet Wrocławski),
 • dr hab. Jacek Wójcicki (Instytut Badań Literackich PAN).