Redakcja
„Czasopisma ZNiO”

Kontakt

Korespondencję pisemną prosimy kierować – z dopiskiem „Redakcja Czasopisma ZNiO” – na adres:

Zakład Narodowy im. Ossolińskich
ul. Szewska 37
50-139 Wrocław

Kontakt telefoniczny i mailowy

czasopismoznio@ossolineum.pl
tel. 575-625-888

Redakcja „Czasopisma Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich”

Redakcja „Czasopisma ZNiO”

 • Redaktor naczelny: dr Łukasz Kamiński (Dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Uniwersytet Wrocławski),
 • Sekretarz redakcji: Karol Poręba (Wydawnictwo Ossolineum, Uniwersytet Wrocławski).

Zespół redakcyjny:

 • Paweł Szroniak (Wydawnictwo Ossolineum),
 • Aleksandra Wróblewska (Biblioteka Ossolineum).

Kolegium redakcyjne:

 • Joanna Błoch (Muzeum Książąt Lubomirskich,
 • dr Mariusz Dworsatschek (Biblioteka Ossolineum),
 • Renata Łukaszewska (Wydawnictwo Ossolineum),
 • Magdalena Musiał (Muzeum Pana Tadeusza),
 • dr Dorota Sidorowicz-Mulak (Biblioteka Ossolineum).

Rada Naukowa:

 • dr hab. Jan A. Choroszy (Uniwersytet Wrocławski),
 • dr hab. Markus Eberharter (Biblioteka Narodowa/Uniwersytet Warszawski),
 • dr Adolf Juzwenko (były Dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich),
 • dr Łukasz Kamiński (Dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Uniwersytet Wrocławski) – Redaktor Naczelny,
 • dr hab. Andrzej Kozieł (Uniwersytet Wrocławski),
 • dr hab. Waldemar Łazuga (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
 • dr hab. Stanisław Pijaj (Uniwersytet Jagielloński),
 • dr Piotr Rypson (ICOM Polska, Warszawa),
 • prof. Ihor Sribnyak (Uniwersytet Kijowski im. Borysa Grinczenki),
 • prof. Alois Woldan (Universität Wien),
 • dr hab. Jerzy Zdrada (Uniwersytet Jagielloński).