Translating Ukraine Summer Institute

Translating Ukraine
Wrocław
2-16 czerwca
2024 roku

Od 2 do 16 czerwca 2024 roku w Ossolineum odbywa się seminarium translatorskie dla tłumaczy z języka ukraińskiego na angielski „Translating Ukraine Summer Institute” – wydarzenie współorganizowane z Uniwersytetami Alberty, Columbia, Cambridge i Harvarda oraz Kolegium Europy Wschodniej i czasopismem „New Eastern Europe”.

tusi_program_poster_final